Tvillingregistret på KI Facility Expo 2017

Publicerat 2017-02-14 08:44. Uppdaterat 2017-02-14 08:52This page in English

Karolinska Institutet anordnar sin första universitetsövergripande facilitetsmässa – KI Facility Expo 2017 den 14 februari i Aula Medica. Tvillingregistret medverkar under dagen och syftet är att man kan träffa representanter för KI-anknutna forskningsfaciliteter och få reda på hur de kan hjälpa dig in din forskning. Patrik Magnusson, chef för Svenska Tvillingregistret kommer att medverka i Speakers' Corner kl 14:25.

Länkar