Skip to main content

Toxikologisk tidslinje

1500-tal Schweiziske läkaren Paracelsus myntar "dosen gör giftet".

1775 Ökad förekomst av testikelcancer hos sotare upptäcks.

1929 Polyklorerade bifenyler, PCB, introduceras av kemi-, läkemedels- och jordbruksföretag.

1942 Diklordifenyltrikloretan, DDT, börjar användas som insektsmedel.

1961 Neurosedynkatastrofen - läkemedel till gravida ger missbildningar av barnen.

1970-tal Arbetsmiljörisker med kemikalier uppmärksammas. DDT och PCB förbjuds efter att skadliga effekter upptäckts i naturen.

1980-tal Cancerframkallande kemikalier uppmärksammas.

1990-tal Hormonstörande ämnen och fosters känslighet för kemikalier uppmärksammas.

1990/2000-tal Akrylamidens giftighet uppmärksammas - Hallandsåsen (tätning) 1997, livsmedel (pommes frites och hårt bröd) 2002

2001 Cocktaileffekten uppmärksammas - kan 1 + 1 = 3?

2007 Januari - EU förbjuder hormonstörande ftalater i plastleksaker och barnavårdsprodukter.

Juni - REACH - Europeisk kemikalielagstiftning införs inom hela EU som skärper företagens ansvar

2008 Nanopartiklar och nanomaterial används alltmer - eventuella hälsorisker börjar diskuteras.

2011 EU förbjuder nappflaskor gjorda av polykarbonat som läcker bisfenol A.

2013 Mars - EU-parlamentet beslutar att EU-kommissionen senast i juni 2015 ska komma med förslag om hur hormonstörande ämnen i konsumentprodukter ska hanteras.

Juli - Svenska regeringens förbud mot ämnen som innehåller bisfenol A i matförpackningar för barn under 3 år träder i kraft.

Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap 2/2013.