Skip to main content

Tjänster och priser

KI Biobank bistår forskare med rådgivning kring frågor om hur man startar en provinsamling, hur prov ska tas och märkas samt vilka lagliga krav som måste vara uppfyllda för att få samla in humanbiologiska prov. Vi hjälper till att upprätta de avtal som krävs enligt biobankslagen som t.ex. utlämningsavtal, multicenteravtal och Material Transfer Agreement (MTA). Vi erbjuder provhantering såsom plasma- och serumalikvotering, DNA-extraktion, formatering av prover inför analys och hjälp med olika former av transport. Vi tillhandahåller även robusta IT-system som säkerställer full spårbarhet av varje prov för såväl kunder med prov på KI Biobank, som på annan institution på KI/Region Stockholm.

Biobankservice

Vår biobankservice omfattar tre huvudområden:

Studie startup

För rådgivning genom forskningsstudiens olika faser. Vi kan t ex innan du startar din insamling hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation.

Provhantering

Vi säkerställer att dina forskningsprov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. Vi extraherar DNA från blod, celler och vävnad. Vidare kan vi preparera viabla celler. På uppdrag av forskaren plockar vi ut prov från respektive samling och skickar dem till angivet laboratorium för analys.

IT

För spårbarhet och provregistrering för forskare som lagrar prov på annan institution på KI samt Region Stockholm som saknar egna system tillhandahåller vi tjänsten SCARAB-LIMS. Inom MyResearch-projektet utvecklas en IT-infrastruktur för insamlandet av individbaserade uppgifter från flera informationskällor och/eller longitudinella mätningar samt information om biologiska prov. MyResearch är ett av VR finansierat projekt. Information om projektet hittar du på MyResearch.se.

För frågor och offerter om våra tjänster, kontakta biobankskoordinatorn på biobank@ki.se

Skicka prov

Läs mer om hur du skickar prov.

Utplock av prov

För att plocka ut prov från din provsamling måste du fylla i en Withdrawal Order (Withdrawal Order REMP om proverna finns i REMP-rör) och iordningställa en fil (text, word eller excelfil) med provgivarID. ProvgivarID är CDK (Customer Donor Key) eller RID (ReferralID). Beställning och fil skickas till biobank-lab@ki.se. Beställningen, med ansvarig forskares underskrift, skall även skickas in med ordinarie post till KI Biobank, MEB, Karolinska Institutet, Box 281, 171 77 Stockholm.

När prov ska skickas vidare för analys ser vi till att ett material transfer agreement (MTA) upprättas.

Withdrawal Order

Tjänstekatalog