Testpersoner sökes till fysisk aktivitetsstudie, med start i augusti

Publicerat 2018-06-27 10:50. Uppdaterat 2018-06-27 11:03

En forskningsstudie som utvärderar effekten av ökad fysisk aktivitet för vuxna (18-45 år) med förvärvad fysisk funktionsnedsättning.

Studien undersöker hur appar i mobiltelefon jämfört med personlig träning (PT) påverkar graden av fysisk aktivitet och välmående för målgruppen.

Upplägg

Studien pågår under 12 veckor, med en uppföljning efter 12 månader.

Testdeltagare delas slumpmässigt in i två olika testgrupper, Hälso-app-grupp och Personlig träningsgrupp.

Grupperna kommer få instruktioner och rådgivning kring fysisk aktivitet och kost, den ena med hjälp av mobila appar och den andra med appar samt personlig träning och kostrådgivning.

Samtliga deltagare bjuds in till tre utbildningstillfällen, under studien.

  1. Hälso-app-gruppen använder tre olika appar, en som motiverar till ökat antal steg, en som erbjuder olika program för träning med egen kroppsvikt och den tredje där testpersonen fotograferar och registrerar den mat denne äter.
  2. Personlig träningsgrupp (PT-grupp) får individanpassad träning med hjälp av personlig tränare på gym. De ska även använda två av apparna, den som motiverar till ökat antal steg och den för foto och registrering av mat. Vid kostregistrering kommer de få digital kostrådgivning.

Samtliga deltagare genomför tester vid fyra mättillfällen, innan studien startar, efter 6 respektive 12 veckor samt uppföljning efter 12 månader.

Tester som ska göras är registrering av fysisk aktivitet, submax-test på cykel, blodprov, kroppssammansättning (längd, vikt, BMI, etc) samt frågor om hälsorelaterad livskvalitet, smärta, stress och depression.

Varje testtillfälle tar ca 1,5-2 tim och alla deltagare ska dagligen, under 12 veckor, utföra lätt pulshöjande motion (t ex rask promenad), 10-30 minuter. Utöver det tränar Hälso-app-gruppen tre ggr per vecka, minst 20 min per gång och PT-gruppen tränar en gg/vecka á 60 minuter. Tid för utbildningsträffar samt att registrera mat och ta emot kostrådgivning ingår under studien.

Kriterier

Som testdeltagare ska följande kriterier uppfyllas:

  • 18-45 år
  • har en förvärvad fysisk funktionsnedsättning i rörelseapparaten
  • har svårigheter att klara vissa vardagssituationer, som t ex att ta av/på kläder, bära tungt, springa till buss/tunnelbana/pendeltåg eller annan typ av aktiv transport, problem med personlig hygien eller sköta hushållsarbete etc.
  • har en iphone som du dagligen kan bära med dig
  • du talar, skriver och läser svenska obehindrat

Du tränar gratis i studien, inga kostnader förknippade med deltagandet. Övrig ersättning för deltagande utgår ej.

Intresserad av att delta i studien?

 Om kriterierna stämmer in på dig, kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifter nedan.

Forskningsledare

Professor, adjungerad

Yvonne Forsell

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Yvonne.Forsell@ki.se

För mer information och frågor

Anknuten

Daniel Berglind

Enhet: Socialmedicin
E-post: Daniel.Berglind@ki.se

Läs mer: Fysisk aktivitetsstudie i samarbete med Karolinska Institutet

Forskningsperson