Skip to main content

Temacentrum för regenerativ medicin

Temacentrumet är inrättat tillsammans av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för att främja överföring av grundläggande forskning till klinisk tillämpning. Till området stamceller hör ett för Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting gemensamt temacentrum.

I Temacentrum för regenerativ medicin ska ledande basal och klinisk forskning inom det neurala och hematologiska området samlas. Forskningen kommer att fokusera på tre stora sjukdomar: Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) samt blodsjukdomar som kan botas med allogen stamcellstransplantation.

Föreståndare

Professor

Urban Lendahl

Telefon: 08-524 873 23
Enhet: Lendahl
E-post: Urban.Lendahl@ki.se

Professor/specialistläkare

Katarina Le Blanc

Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: Katarina.Leblanc@ki.se

Forskargruppsledare

Professor Ernest Arenas, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Professor Lou Brundin, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Johan Ericson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Professor Patrik Ernfors, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Professor Jonas Frisén, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Forskarassistent Ola Hermanson, Institutionen för neurovetenskap

Professor Carlos Ibáñez, Institutionen för neurovetenskap

MD, PhD Karl-Johan Malmberg, Institutionen för medicin, Huddinge

Professor Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Thomas Perlmann, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Professor Olle Ringdén, Institutionen för laboratoriemedicin

Professor Per Svenningsson, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Professor Mikael Svensson, Institutionen för klinisk neurovetenskap