Temacentrum för inflammationssjukdomar

This page in English

Kroniska inflammatoriska sjukdomar, som bland annat innefattar reumatiska, neuroinflammatoriska, dermatologiska, tarm-, inälvs- och lungsjukdomar, är vanliga kroniska och svåra sjukdomar. Det finns dock en stor potential att dramatiskt förbättra behandling och initiera förebyggande arbete.

Svensk, och särskilt Karolinska Institutet forskning har unika möjligheter att bidra till sådana förbättringar genom att kombinera genetisk epidemiologi, baserad på unika register, med basal immunologi, och med klinisk immunologi, kliniska prövningar och klinisk implementering.

Målen för centret är:

  • Att få en ny förståelse för de mekanismer som orsakar vanliga inflammatoriska sjukdomar som idag definieras genom kliniska kriterier snarare än genom deras olika molekylära ursprung.
  • Att använda denna förståelse för att utveckla nya metoder för prevention och behandling som kan störa sjukdomsframkallande reaktioner innan inflammationen har orsakat förödelse och permanent funktionsnedsättning.
  • Att etablera en ny infrastruktur för translationell forskning för inflammatoriska sjukdomar som går utanför redan befintliga program på Karolinska Institutet. Detta ska göras genom att kombinera kunskap och internationella samarbeten som idag bara finns för specifika sjukdomar. Denna nya struktur ska göra det möjligt för unga forskare att erhålla breda färdigheter i translationell forskning samtidigt som de får tillgång till de bästa internationella nätverken.

Föreståndare

Professor, senior

Lars Klareskog

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: Lars.Klareskog@ki.se

Professor

Rikard Holmdahl

Telefon: 08-524 846 07
Enhet: Holmdahl
E-post: Rikard.Holmdahl@ki.se

Forskargruppsledare

Professor Lars AlfredssonInstitutet för miljömedicin

Professor Anders EkbomInstitutionen för medicin, Solna

Professor Johan GrunewaldInstitutionen för medicin, Solna

Professor Jesper Z HaeggströmInstitutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Professor Marianne van HageInstitutionen för medicin, Solna

Professor Lennart HammarströmInstitutionen för laboratoriemedicin

Professor Göran K HanssonInstitutionen för medicin, Solna

Professor Jan HillertInstitutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Ingrid LundbergInstitutionen för medicin, Solna

Professor Tomas OlssonInstitutionen för medicin, Solna

Professor Sven PetterssonInstitutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Professor Mona StåhleInstitutionen för medicin, Solna

Professor Marie Wahren-HerleniusInstitutionen för medicin, Solna

CentrumbildningInflammation