Temacentrum för hjärt-kärlforskning

This page in English

Hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och dödlighet i Sverige och förväntas bli världens vanligaste dödliga sjukdom inom två decennier. Men man vet ännu lite om hur sjukdomen uppstår och möjligheterna att förebygga och behandla är begränsade.

Mot denna bakgrund är inrättandet av Centrum för hjärt-kärlforskning viktigt. Centret ska integrera klinisk forskning, translationell- och grundforskning med utbildning och vård. Visionen är att verka från ax till limpa och tillbaka igen. På det sättet kan kliniskt relevanta problem adresseras och nya insikter kan snabbt omsättas i klinisk verksamhet.

Centret kommer att utveckla nya koncept för molekylär patofysiologi, prevention, diagnos och behandling för fyra centrala områden inom hjärt-kärlforskning:

  • Åderförkalkning
  • Blodbroppsbildning
  • Syrebrist i hjärtat - reparation och kärltillväxt
  • Bildande av pulsåderbråck

Centret ska också träna nästa generations forskare i basal och klinisk hjärt-kärlforskning.

Föreståndare

Professor

Jesper Z. Haeggström

Telefon: 08-524 877 58
Enhet: Jesper Haeggströms grupp
E-post: Jesper.Haeggstrom@ki.se

Forskargruppsledare

Professor Bo AngelinInstitutionen för medicin, Huddinge

Professor Ulf de FaireInstitutet för miljömedicin

Professor Jesper Z HaeggströmInstitutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Professor Göran K HanssonInstitutionen för medicin, Solna

Professor Ulf HedinInstitutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Cecilia Söderberg-NauclérInstitutionen för medicin, Solna

Professor John PernowInstitutionen för medicin, Solna

Professor Lorenz PoellingerInstitutionen för cell- och molekylärbiologi

Professor Mats RudlingInstitutionen för medicin, Huddinge

Professor Juleen ZierathInstitutionen för molekylär medicin och kirurgi

Länkar

CentrumbildningHjärt-kärlsjukdomar