Tema: Diabetes typ 2

De flesta känner säkert någon som har typ 2-diabetes - den i särklass vanligaste formen av diabetes. Sjukdomen är i hög grad ärftlig men dess bättre finns det mycket vi kan göra själva för att minska risken att insjukna. Läs mer i vårt tema om diabetes typ 2.

Diabetes