Tema: Bröstcancer

Varje dag insjuknar mellan 15 och 20 svenska kvinnor i bröstcancer – kvinnans vanligaste cancersjukdom. Vårt tema om bröstcancer handlar om hur forskarna ska minska dödligheten i sjukdomen.

Fördjupning

Professorsföreläsning med Jan Frisell

Jan Frisell, professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, föreläste den 20 februari 2014 på temat "Breastcancer diagnostics and surgical treatment of today".

Professor Erik Eliasson om Tamoxifen

Professor Erik Eliasson föreläser om läkemedlet Tamoxifen mot bröstcancer den 7 maj 2018. Frågan han ställer sig: Är det dags att individualisera behandlingen?

Nyheter från KI om bröstcancer

Några av våra forskare inom området