Studie om sexmissbruk

Publicerat 2018-10-30 09:31. Uppdaterat 2018-11-13 15:52

Är du orolig för att du har ett sexmissbruk, surfar du för mycket porr eller är allmänt sexfixerad? Är du rädd för att ditt sexuella beteende ska gå över gränsen? Vill du göra någonting åt det?

Nu påbörjar ANOVA en ny studie som ska mäta effekten av ett läkemedel som används redan idag för behandling av alkoholberoende.

Vi söker dig som oroar sig för att oönskade sexuella tankar och impulser börjar ta för mycket plats i ditt liv. Du kanske upplever att du har svårt att kontrollera dina sexuella beteenden som exempelvis porrkonsumtion, onani eller annan sexuell aktivitet eller har sexuella fantasier om det som kan vara skamfyllt och förbjudet.

Kanske är du rädd för att ditt sexuella beteende ska gå över gränsen? Kanske har någon i din närhet uttryckt oro över dina sexuella handlingar?  Är det så att dina sexuella beteenden har medfört problem i din vardag såsom relationsproblem eller arbetsrelaterade svårigheter?

Sekretess och tystnadsplikt 

Vi som arbetar med projektet är legitimerade läkare och legitimerade psykologer/psykoterapeuter som omfattas av sjukvårdslagens sekretessbestämmelser enligt patientdatalagen.

Är du intresserad?

Om du undrar över något eller vill göra en intresseanmälan kontaktar du Hjälptelefonen PrevenTell: 020-667788. Du kan också kontakta oss vi e-post: info@preventell.se eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig nästkommande arbetsdag. Du kan också kontakta ANOVA direkt: 08-517 732 00

Ansvariga för studien är Professor Jussi Jokinen och Docent Stefan Arver, stefan.arver@ki.se

Försöksperson