Studerar språkstörning hos barn och vuxna

Christina Samuelsson vill bidra till en lättare vardag för barn och vuxna med kommunikativa funktionsnedsättningar. Hennes forskning spänner från gesters betydelse för barn med språkstörning till digitala samtalsstöd på äldreboenden.

Christina Samuelsson
Christina Samuelsson är professor i logopedi. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag är logoped och forskar om kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna med demens eller afasi och hos barn med språkstörning eller cochlea-implantat. Vi vill dels kartlägga vilka konsekvenser dessa funktionsnedsättningar får, dels förbättra hjälpen till patienterna och metodiken i logopediska utredningar. Ett genomgående perspektiv i vår forskning är ekologisk validitet: att utgå från patientens verklighet och vardag.

Hur forskar du om detta?

– Ett viktigt spår i vår forskning om demens är kommunikationsstödjande digitala hjälpmedel. Vi har bland annat visat hur surfplattor kan användas som samtalsstöd på äldreboenden. Vi vill också undersöka hur man skulle kunna använda digitala levnadsberättelser i äldrevården, istället för dagens analoga levnadsberättelser som ofta är ett papper undanstoppat i en pärm.

– Vår forskning om barn är mer kartläggande, då det fortfarande är mycket vi inte vet om barn med språkstörning. Det saknas kunskap om hur stora svårigheter de har i skolan, hur mycket sämre deras betyg blir, ja tillochmed i vilken utsträckning de blir hjälpta av logopedins insatser. Vi intresserar oss även särskilt för kopplingen mellan gester och tidig språkutveckling. Förhoppningsvis kan bedömning av gester i framtiden inkluderas i logopediska utredningar.

Vad är ditt mål?

– Jag vill bidra till att människor med kommunikationsstörningar får bättre möjligheter att kommunicera och blir mindre hindrade i sin vardag av nedsättningen. Jag tror att det viktigaste jag gör är att jag är med och flyttar fokus i logopedin till sådant som har praktisk betydelse för patienten. Idag har vi bättre förutsättningar än någonsin, inte minst på grund av lättillgänglig videoteknik i alla smartphones, att se vad våra patienter kämpar med i sin verklighet.

Christina Samuelsson

Professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Christina Samuelsson är född i södra Östergötland 1966. Hon tog logopedexamen vid Göteborgs universitet 1989 och arbetade därefter som logoped vid Västerviks sjukhus. Samuelsson disputerade vid Lunds universitet 2004 och var postdoc vid Sheffield University, Storbritannien, hösten 2005. Hon är sedan 2003 knuten till Linköpings universitet, LiU, som lärare och forskare. Christina Samuelsson blev docent 2012. Hon blev befordrad till professor vid LiU 2020 och är från 1 juli 2021 istället gästprofessor vid LiU.

Christina Samuelsson har anställts som professor i logopedi vid Karolinska Institutet från 1 oktober 2020.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Christina Samuelsson

KS
Innehållsgranskare:
2022-12-22