Studerar ovanlig immunbrist, HLH

Yenan Bryceson forskar om en typ av immunbrist som leder till överaktiva delar av immunsystemet och svår sjukdom. Målet är förstå sjukdomen och etablera bra diagnostik. På lång sikt vill han också bidra till mer skonsamma behandlingar.

Porträtt av professor Yenan Bryceson i labbet.
Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Min forskning handlar om vissa former av immunbrist som gör att personer, oftast barn, blir mycket sjuka av infektioner som andra normalt klarar av utan problem. Snabb och säker diagnostik behövs för att de här barnen ska få rätt behandling när de hamnar på sjukhus. I grunden beror sjukdomen på att en viss typ av vita blodkroppar, cytotoxiska leukocyter, inte fungerar. Det gör andra delar av immunsystemet överaktiva, vilket i den svåraste formen av sjukdomen, HLH, leder till livshotande tillstånd.

Vad försöker ni ta reda på?

–Framför allt studerar vi sjukdomens genetiska orsaker och utvecklar bättre diagnostik. Flera mutationer bakom svåra former av sjukdomen har upptäckts på senare år och svensk forskning har bidragit till de framgångarna. Men mycket återstår att göra. Vi fortsätter arbetet med att söka efter fler gener och studerar mekanismerna för hur dessa genvarianter verkar.

– Vi bidrar också till den mer generella grundforskningen om immunsystemet genom att kartlägga mekanismerna kring cytotoxiska leukocyter hos friska människor. Det är viktig kunskap, bland annat eftersom andra grupper försöker använda dessa celler som immunterapi mot cancer. Samarbetet med forskare i andra delar av världen är viktigt för oss, bland annat eftersom sjukdomen är ovanlig. Den allvarliga formen HLH drabbar en av 50 000 födda.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Vi vill bidra till bättre kunskap om varför de här barnen blir sjuka, hur vården snabbt kan ställa en säker diagnos samt på lång sikt bättre alternativ för behandling. Idag behöver de svårast sjuka barnen genomgå stamcellstransplantation, vilket botar sjukdomen men samtidigt innebär en risk för allvarliga komplikationer. I framtiden hoppas jag att det istället är möjligt att justera immunförsvaret med läkemedel för alla patienter.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Yenan Bryceson

Professor i translationell immunologi vid institutionen för medicin, Huddinge

Yenan Bryceson är född 1976 i Dar es Salaam, Tanzania, och tog år 2000 sin masterexamen i molekylär- och cellbiologi vid Universitetet i Oslo, Norge. Sitt doktorandarbete utförde han vid KI samt NIH, Bethesda, USA, inom ramen för KI:s och NIH:s Graduate Partnership Program. Avhandlingen lades fram 2008.

Efter studier i medicin 2007–2009 och postdoc 2008–2010 leder Bryceson sedan 2011 en forskargrupp vid KI. Han är sedan 2012 även professor på deltid vid Universitetet i Bergen, Norge.

Yenan Bryceson har anställts som professor i translationell immunologi vid Karolinska Institutet från 1 mars 2020.

Se en film

KS
Innehållsgranskare:
2024-02-29