Skip to main content

Strategiska forskningsområdet i cancer - Stratcan

Det strategiska forskningsområdet inom cancer (StratCan) kombinerar cancerbiologi med klinisk onkologi genom att samla forskare från olika discipliner. Det övergripande målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter som snabbt kan övergå i klinisk användning. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de så kallade strategiska initiativen.