Skip to main content

Stöd CfA

Allergi – västvärldens största folksjukdom

Stöd CfAAllergi och överkänslighet drabbar en tredjedel av Sveriges befolkning. Astma och allergier är sjukdomar som oftast debuterar tidigt i livet och förblir livslånga handikapp. Dessutom orsakar dessa kroniska sjukdomar stora kostnader både för individerna och för samhället. Tyvärr saknas det fortfarande tillräckligt med kunskap och resurser för att effektivt hjälpa allergikerna och många lever med en betydligt nedsatt livskvalitet, som även påverkar familj och omgivning.

Vår vision på CfA är att alla barn och vuxna med allergi ska kunna leva ett friskt liv utan symtom av allergi.

Trots stora framgångar de senaste decennierna, behövs fortfarande mycket forskning för att vi ska nå dit vi vill. Forskningen kräver mycket resurser, så hjälp oss att göra skillnad för alla barn och vuxna som lider av astma och allergi!

Det finns många sätt att bidra och vi är tacksamma för alla gåvor stora som små. Här nedan hittar du information om olika möjligheter det finns att bidra till allergiforskningen, men om du har några specifika frågor eller projekt som du vill diskutera, får du gärna kontakta Esther:

Esther Edlundh-Rose
Development Officer
esther.edlundh-rose@ki.se

Varför ska jag ge till allergiforskning vid Karolinska Institutet?

Karolinska Institutet är Sveriges största och främsta medicinska universitet, där både utbildning och forskning ligger i världsklass, och är rankad som bästa icke-anglofona universitet i världen inom medicin och farmaci. Många av de stora genombrotten inom allergi och astma forskingen har skett här på Karolinska Insitutet:

  • Bengt Samuelsson och Sune K Bergström blev tilldelade Nobelpriset 1982 för sin forskning om prostaglandiner, molekyler som spelar en stor roll i allergiska reaktioner där de bland annat orsakar luftvägssammandragning vid astmaanfall. Denna upptäckt har legat till grunden för mediciner av typen leukotrienantagonister, som idag används mot astma av 50 miljoner människor i hela världen.
  • En metod för mätning av utandad kväveoxid har tagits fram för att ställa astmadiagnoser, som idag används rutinmässigt i kliniken.
  • Komponentanalys i diagnos av födoämnesallergi har lett till att många som tidigare fått diagnosen jordnötsallergiker och behövt undvika denna spårprodukt som finns överallt, nu kan fritt äta jordnötter.
  • Intralymfatisk immunoterapi botar allergi mot gräs och katt med endast tre sprutor, jämfört med tidigare metoder som innebär 50-80 sprutor över en 3-5 års period. Denna helt nya metod har visat sig mycket effektiv i kliniska prövningar.
  • Upptäckt av en helt ny grupp gener som är involverade i svår astma, vilket kan leda till ny diagnostik och nya behandlingar för en sjukdom som det idag ej finns någon effektiv behandling mot.

Trots dessa stora framgångar finns det mycket mer att göra innan vi kan leva i en värld där ingen behöver lida av allergi. Vid CfA finns det världsledande kompetens inom allergiområdet, vilken kompletteras ytterligare genom våra nationella och internationella samarbeten. Vi arbetar brett över disciplingränserna för att ta upptäckter på grundforskningsnivå hela vägen in i kliniken, där de kommer patienterna direkt till nytta.


Tack vare donationer från privatpersoner, har CfA kunnat utvecklats till att bli ett forskningscentrum i världsklass. För att vi ska kunna fortsätta med riktigt innovativ, banbrytande forskning är vi beroende av er hjälp.


Privata gåvor är ett viktigt komplement till traditionella forskningsanslag, då de ger forskarna en möjlighet att testa nya djärvare hypoteser och på så sätt ligga i forsknings framkant för att finna lösningar på de riktigt svåra frågorna.

Vart går pengarna?

Unga forskare samarbetar vid CfAVarje krona som doneras till CfA omhändertas med största respekten och vi garanterar att era gåvor används i CfAs arbete för att skapa en friskare vardag för alla allergiker. Om du ej anger något annat, så kan ditt bidrag användas exempelvis för att:

  • ta fram nya behandlingar mot astma och allergi.
  • bättre förstå astma och allergi, så att man kan hitta preventionsstrategier, dvs. hindra utveckling av sjukdomarna.
  • utveckla bättre sjukvård för och omhändertagande av patienter med astma och allergi.

Önskar du bidra till ett specifikt forskningsprojekt, går detta också bra. Det finns flera olika sätt att lämna en gåva:

Donera via webben

Här kan du lämna en gåva med ditt bankkort, direkt på webben. Här kan du även skänka en hyllningsgåva eller en minnesgåva, ange då namn, adress och eventuell personlig hälsning, så skickar vi ett kort. Glöm inte att markera att du vill att gåvan ska gå till allergiforskning.
Skänk en gåva till allergiforskning

Donera via aktieutdelning

Vet du om att du som privatperson kan skänka rätten till framtida aktieutdelning skattefritt till Centrum för Allergiforskning?
Information om skattefri aktieutdelning

Donera till ett specifikt forskningsprojekt inom CfA

Finns det ett specifikt projekt vid CfA som du tycker känns extra angeläget, eller har du ett eget förslag som du funderat över? Eftersom astma och allergi drabbar en tredjedel av befolkningen, så känner vi alla någon som har eller har haft problem. Kanske ett barnbarn som kliar sig blodig på nätterna, ett syskon som aldrig fick gå på kalas på grund av rädsla för maten som serverades, eller en partner som får åka in på akuten med jämna mellanrum på grund av livshotande andnöd. Att skänka en gåva till Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Insitutet, kan vara ett fint sätt att hedra en person som lider eller har lidit av sjukdom och bidra till att dagens och framtidens barn kan växa upp i en allergifri värld. Om du är intresserad av att bidra till ett specifikt projekt kontakta gärna Esther, som kan hjälpa dig att skräddarsy ett paket, som passar just dina önskemål.