Skip to main content

Stamceller i media

Stamceller i media

Stamceller är ett laddat och hypat ord som vid det här laget är ganska slitet i media. Det använd väldigt fritt om det mesta. Ibland används det korrekt och ibland ganska missvisande.

Användbar referenslitteratur

Första vetenskapliga publikationen som beskriver hur mogna hudceller från mus kan backas tillbaka till ett stamcellsstadium.

Takahashi, K. and S. Yamanaka, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell, 2006. 126(4): p. 663-76.

Första gången det beskrivs med celler från människa. Två labb, ett från USA och ett från Japan, publicerade månaderna efter varandra:

Takahashi, K., et al., Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. Cell, 2007. 131(5): p. 861-72.

Yu, J., et al., Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells. Science, 2007. 318(5858): p. 1917-20

Första gången embryonala stamceller från människa odlas

Thomson, J.A., et al., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science, 1998. 282(5391): p. 1145-7.

Reprogrammering har besrivits vetenskapligt innan iPS cellerna. Professor John Gurdon publicerade redan på 60-talet sina forskningsresultat om hur man kan omprogrammera grodor. Banbrytande resultat som många hade svårt att tro på. Men som belönades med Nobelpriset 2012.

GURDON JB. Multiple genetically identical frogs. J Hered. 1962 Jan-Feb;53:5-9.

Första gången som ett däggdjur klonas, dolly:

I. Wilmut, A. E. Schnieke, J. McWhir, A. J. Kind & K. H. S. Campbell. Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells
Nature volume 385, pages 810–813 (27 February 1997)

Användbara länkar

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012

Om stamceller och stamcellsterapi

EuroStemCell

International Society for Stem Cell Research (ISSCR)

Center for iPS Cell Research (CIRA), in Japan

Instanser för etik och rådgivning

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Etikprövningsnämnderna