Spårbarhet och provregistrering

SCARAB

KI Biobank har tillsammans med företaget LabWare utvecklat ett templat av LabWare LIMS som vi kallar för Biobankstemplatet. Det är ett system med funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov inom KI/SLL (dvs som inte lagrar sina prov på KI biobank).

Systemet hanterar data om bl.a. prov och provgivare och är ett utmärkt kvalitetsverktyg. Allt som görs, exempelvis inloggningar och hantering av prover, analyser samt resultat sparas. All data är sökbar med hjälp av grafiska sökverktyg. I SCARAB-LIMS hanteras prover och dess tillhörande data på sådant sätt att prover och provgivares integritet skyddas.

Myresearch

Myresearch är ett infrastrukturprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och är genom BBMRI.se knutet till KI Biobank. Syftet är att stödja forskning inom medicinska, beteende- och samhällsvetenskaper i Sverige och nyttjas av bl.a LifeGene som även byggt upp den bakomliggande IT-plattformen.

MyResearch innehåller databehandlingstjänster som förenklar för forskningsstudier genom att automatisera hanteringen av studiedeltagare och kommunikationen, datainsamling via frågeformulär och/eller från labinstrument. Under våren 2017 lanseras en tjänst för datalagring och hämtning.

För mer information om SCARAB-LIMS eller Myresearch kontakta KI Biobanks IT-support.

KI Biobank IT-support
Telefon: 08-524 876 05
E-post: biobank-support@ki.se