Skip to main content

Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Att förstå det cellulära samtalet precis vid cellens yta – det är vad Gunnar Schulte vill. Mer specifikt är han intresserad av hur så kallade Frizzled-receptorer fungerar. Målet är att lägga grunden för nya behandlingar mot sjukdomar som har koppling till dessa receptorer, som olika former av cancer och fibros.

Gunnar Schulte. Foto: Creo Media Group.För att ta emot signaler från omgivningen har cellerna i vår kropp många olika receptorer. Gunnar Schulte forskar om en särskild grupp av dessa, de så kallade Frizzled-receptorerna. Hans mål är att hitta nya läkemedelskandidater för sjukdomar som har koppling till Frizzled, som vissa former av cancer och fibros.

– Vi försöker förstå det cellulära samtalet precis vid cellens yta: hur en signal utanför cellen tolkas av en receptor i cellmembranet och översätts till en annan biokemisk signal inne i cellen, säger Gunnar Schulte. Särskilt intresserad är jag av vad som händer när det samtalet slår slint.

Frizzled-receptorer är bland annat involverade i regleringen av stamceller och celldelning. De spelar en avgörande roll i embryots utveckling, och är viktiga hela livet för vävnader som ständigt förnyas. När Frizzled-receptorer inte fungerar som de ska kan det leda till svåra medfödda missbildningar, eller sjukdomar som tarm-, bröst- och bukspottskörtelcancer samt lung- och hjärtfibros.

– Jag tror att vi är två, tre år från att börja leta efter läkemedelskandidater som kan härma eller bryta Frizzled-receptorernas signalering, säger Gunnar Schulte.

Han har en bakgrund i forskningen om en annan typ av receptorer, G-proteinkopplade receptorer, och menar att det finns betydande likheter mellan dessa två grupper.

– Forskning kring Frizzled har sitt ursprung i utvecklings- och tumörbiologi. Med en mer molekylärfarmakologisk infallsvinkel vill jag bidra till att likheterna mellan dessa typer av receptorer uppmärksammas mer, säger han.

Gunnar Schulte

Professor i receptorfarmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi
Gunnar Schulte är född 1972 i Berlin, Tyskland. Han är i grunden biokemist med examen från Freie Universität Berlin 1998. Under sin grundutbildning kom han till KI för projekt- och mastersarbete och disputerade vid KI 2002. Han har gjort postdok vid KI 2003–2005 och Monash University, Melbourne, Australien, 2006. Sedan 2007 forskar han åter vid KI.
Schulte blev docent i farmakologi 2008. Han sitter i redaktionsråden för bland annat Pharmacological Reviews, Molecular Pharmacology och British Journal of Pharmacology.
Gunnar Schulte utsågs den 1 februari 2017 till professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017.

Se en video om Gunnar Schulte