Söker nya läkemedel mot störningar i cellens Frizzled-receptorer

Att förstå det cellulära samtalet precis vid cellens yta – det är vad Gunnar Schulte vill. Mer specifikt är han intresserad av hur så kallade Frizzled-receptorer fungerar. Målet är att lägga grunden för nya behandlingar mot sjukdomar som har koppling till dessa receptorer, som olika former av cancer och fibros.

Gunnar Schulte, professor at the Department of Physiology and Pharmacology
Gunnar Schulte. Foto: Stefan Zimmerman

För att ta emot signaler från omgivningen har cellerna i vår kropp många olika receptorer. Gunnar Schulte forskar om en särskild grupp av dessa, de så kallade Frizzled-receptorerna. Hans mål är att hitta nya läkemedelskandidater för sjukdomar som har koppling till Frizzled, som vissa former av cancer och fibros.

– Vi försöker förstå det cellulära samtalet precis vid cellens yta: hur en signal utanför cellen tolkas av en receptor i cellmembranet och översätts till en annan biokemisk signal inne i cellen, säger Gunnar Schulte. Särskilt intresserad är jag av vad som händer när det samtalet slår slint.

Frizzled-receptorer är bland annat involverade i regleringen av stamceller och celldelning. De spelar en avgörande roll i embryots utveckling, och är viktiga hela livet för vävnader som ständigt förnyas. När Frizzled-receptorer inte fungerar som de ska kan det leda till svåra medfödda missbildningar, eller sjukdomar som tarm-, bröst- och bukspottskörtelcancer samt lung- och hjärtfibros.

– Jag tror att vi är två, tre år från att börja leta efter läkemedelskandidater som kan härma eller bryta Frizzled-receptorernas signalering, säger Gunnar Schulte.

Han har en bakgrund i forskningen om en annan typ av receptorer, G-proteinkopplade receptorer, och menar att det finns betydande likheter mellan dessa två grupper.

– Forskning kring Frizzled har sitt ursprung i utvecklings- och tumörbiologi. Med en mer molekylärfarmakologisk infallsvinkel vill jag bidra till att likheterna mellan dessa typer av receptorer uppmärksammas mer, säger han.

Om Gunnar Schulte

Professor i receptorfarmakologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Gunnar Schulte är född 1972 i Berlin, Tyskland. Han är i grunden biokemist med examen från Freie Universität Berlin 1998. Under sin grundutbildning kom han till KI för projekt- och mastersarbete och disputerade vid KI 2002. Han har gjort postdok vid KI 2003–2005 och Monash University, Melbourne, Australien, 2006. Sedan 2007 forskar han åter vid KI.

Schulte blev docent i farmakologi 2008. Han sitter i redaktionsråden för bland annat Pharmacological Reviews, Molecular Pharmacology och British Journal of Pharmacology. Gunnar Schulte utsågs den 1 februari 2017 till professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2017".

Se en video 

KS
Innehållsgranskare:
2022-09-30