Skip to main content

Sök anslag från CfA

Aktuella utlysningar

Resebidrag

För närvarande går det tyvärr inte att söka resebidrag. Vi kommer inom kort att ta beslut om nya ansökningsregler, som kommer att finnas tillgängliga här på CfA:s hemsida.

Tidigare utlysningar

CfA-månader

CfA har tidigare utlyst forskningsmånader för kliniker, men i år är tyvärr denna utlysning stängd. Tidigare mottagare av CfA-månader ser du nedan.

CfA-månader 2012

CfA-månader 2011

CfA-månader 2010

CfA-månader 2009

Samverkansprojekt

Syftet med CfAs anslag för samverkansprojekt var att främja gränsöverskridande forskning inom astma och allergiområdet vid Karolinska Institutet. År 2008 delades 11 stycken forskningsanslag ut i en kompetitiv ansökningsprocess och 2010 delade CfA ut anslag till ytterligare 10 projekt. Ansökningskraven var bl.a. att projektet skulle vara ett samarbete med minst två forskare vid Karolinska Institutet. Anslag på upp till 300 000 SEK under två år, delades ut till de bästa projektförslagen och dessa projektbidrag har varit nödvändiga för att möjliggöra för forskare att etablera proof-of-concept och många har nu gått vidare och fått ytterligare finansiering från de större finansiärerna. Denna utlysningen är tyvärr stängd. Tidigare mottagare av anslag för samverkansprojekt ser du nedan.

CfA-samverkansprojekt