Skip to main content

Små budbärare stärker immunförsvaret

Små signalblåsor som bildas i kroppens celler finns även i kvinnors bröstmjölk. Blåsorna, som kallas för exosomer, kan eventuellt påverka immunförsvaret hos ammande barn.

Moderns bröstmjölk hjälper till att skydda det nyfödda barnet mot infektioner tills det att barnets eget immunsystem är fullt utvecklat att klara sig själv. En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att bröstmjölken även innehåller exosomer som skulle kunna påverka barnets immunförsvar och hjälpa till att förebygga allergier.

Exosomer är små blåsor som skickar signaler inuti och mellan kroppens celler. De kan bildas överallt i kroppen, och olika exosomer innehåller olika direktiv om hur mottagarcellen ska bete sig. De exosomer som finns i bröstmjölk verkar ha en hämmande effekt på delar av barnets immunförsvar. Detta tror forskarna skulle kunna leda till att barnet utvecklar tolerans mot vanligt förekommande ämnen som finns i miljön, bland annat födoämnen.

- Än så länge är det bara indikationer och mer studier behövs för att bevisa detta, både om det verkligen har effekt och i så fall hur pass bestående effekten skulle vara, säger Charlotte Admyre.

Samtidigt som exosomer skulle kunna skydda spädbarn mot vissa allergier, kan de även spela en annan roll vid allergiska reaktioner. Vid allergi överreagerar immunförsvaret på vanliga ämnen, och forskarna har visat att exosomer i andra sammanhang än bröstmjölk kan vara bärare av björkpollen som aktiverar immunförsvaret och sätter igång den allergiska reaktionen.

Först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1/2008