Skip to main content

Sjuksköterskor håller koll på läkemedlen

När äldre får felaktiga läkemedel leder det till akuta sjukdomstillstånd, försämrad allmänhälsa och höga kostnader. Forskning vid Karolinska Institutet visar nu att sjuksköterskor med rätt hjälpmedel kan öka kvaliteten på läkemedelsanvändningen betydligt.

Bild på läkemedel.Tiotusentals äldre över 75 år får antipsykotiska läkemedel på felaktiga grunder. En av tre på akuten för invärtesmedicin kommer in på grund av problem relaterade till läkemedel. Lågutbildade äldre får fler och sämre läkemedel än högutbildade. Listan på uppseendeväckande avslöjanden under 2008 om äldres läkemedelsanvändning kan göras ännu längre.

Det underliggande problemet, att många äldre får stora mängder läkemedel, ofta omkring 10 olika preparat per dag eller mer, och som i många fall inte behövs eller ges i felaktiga doser, är långt ifrån nytt. Det har hänt förhållandevis lite för att förbättra läkemedelsanvändningen för äldre.

– Vi inom sjukvården vill verkligen göra något åt situationen. Men dels finns det ingen som har helhetsperspektivet, dels krävs det både tid och kunskap och att någon har ett särskilt ansvar för att sätta sig ner och gå igenom patientens läkemedelsanvändning, säger Monica Bergqvist, sjuksköterska på medicinkliniken på Södersjukhuset och doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet.

De personer som ska ha detta ansvar bör vara läkaren i samarbete med sjuksköterskan, anser Monica Bergqvist. Hennes doktorsavhandling lyfter fram sjuksköterskans betydelse, och möjligheten att öka den ytterligare, för att förbättra läkemedelsanvändningen bland äldre patienter.

– Sjuksköterskan har kunskap om patienternas sjukdomar, vad patienten klarar av i sin vardag och finns alltid på plats, säger Monica Bergqvist.

Genomgångar leder till färre läkemedel

En läkemedelsgenomgång innebär att den medicinskt ansvarige läkaren, sjuksköterska och kontaktpersoner i personalen som känner patienten väl, systematiskt går igenom patientens läkemedelsanvändning. Vid behov kan de också ta råd av en läkemedelsexpert, till exempel en apotekare. Problem som exempelvis olämpliga läkemedel, feldosering, biverkningar och interaktioner, kan identifieras och åtgärdas.

Ett vanligt resultat är att läkemedel tas bort. Läkemedelsgenomgångar förekommer allt oftare, framförallt i särskilda boendeformer som sjukhem, ålderdomshem och servicehus. Det finns olika modeller för hur en läkemedelsgenomgång kan gå till och på senare tid har behovet av en nationell definition av läkemedelsgenomgång diskuterats, inte minst för att kunna utvärdera och jämföra effekten av dem.

Det finns flera studier som visar att läkemedelsgenomgångar resulterar i förbättrad kvalitet av läkemedelsanvändning men det saknas än så länge studier som visar att de faktiskt leder till bättre hälsa eller livskvalitet för de äldre.

Källa: Fokusrapport - Äldres läkemedel (Johan Fastbom, 2005), Socialstyrelsen, Läkemedelsvärlden november 2008.

Text: Peter Örn. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2008.