Tema: Självmord bland unga

Ökad kunskap om hur man kan åstadkomma ett öppnare klimat kring psykisk ohälsa är en viktig del av den självmordspreventiva forskningen vid KI.