Schizofrenins historia

Sjukdommen Schizofrenins historia. Man tror att schizofreni har funnits under hela mänsklighetens historia men det var först år 1887 sjukdomen definierades och beskrevs av Dr. Emile Kraepelin.

Sjukdomen finns beskriven i skriftliga dokument som kan spåras till det gamla Egypten omkring 2000 år före Kristus. I det gamla Egypten tycks kropp och själ ha varit synonyma begrepp. Sjukdomen ansågs vara ett symptom på att kroppen var förgiftad eller besatt av demoner och som därför ansågs lämplig att behandla med exorcism.

Den tyska läkaren Emeil Kraepelin var den första som klassificerade psykiska sjukdomar i olika kategorier. Han använde termen ”dementia praecox” för individer vars symtom vi idag förknippar med schizofreni.

Den schweiziske psykiatrikern Eugen Bleuler ändrade senare (1911) sjukdomens namn till “schizofreni” eftersom det var uppenbart att Kraepelins term “dementia praecox” var missledande.

Ordet schizofreni har sina rötter i grekiskans “schizo” (delad) och “phrene” (själ) och används för att kunna beskriva patienternas desorienterade tankesätt. Bleuler var också den första som delade in sjukdomens symptom i “positiva” och “negativa”.

Jelaine Legaspi
2024-04-12