Skip to main content

SCARAB-LIMS

KI Biobank har tillsammans med LabWare utvecklat ett templat av LabWare LIMS systemet som vi kallar för Biobankstemplatet. Det är ett system med färdiga funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov.

LabWare LIMS är ett kommersiellt system utvecklat av LabWare och innehåller ett antal moduler som kan sättas ihop och konfigureras efter behov och önskemål. I de olika modulerna används mallar, så kallade templat som anpassas efter vad som behöver registreras för varje grupp eller projekt. KI Biobank har tillsammans med leverantören LabWare utvecklat ett templat av systemet som vi kallar för Biobankstemplatet. Det är ett system med färdiga funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov. Systemet, som framför allt hanterar data om prov och provgivare, är tänkt att vara ett kvalitetsverktyg. Allt som görs i systemet, exempelvis inloggningar och hantering av prover, analyser samt resultat sparas. All data i systemet är sökbar med hjälp av de olika sökverktyg som finns. Syftet med SCARAB-LIMS är att säkerställa att prover och dess tillhörande data hanteras på sådant sätt så prover och provgivares integritet skyddas.

För mer information om SCARAB-LIMS kontakta KI Biobanks IT-support.

KI Biobank IT-support
Telefon: 08-524 876 05
E-post: biobank-support@ki.se