Skip to main content

Så styr signalsystem frisättningen av insulin

Professor Per-Olof Berggren har utsetts till Wallenberg Scholar 2012. Han har under många år kartlagt de signalsystem som reglerar frisättningen av insulin och forskningen har lett till flera revolutionerande upptäckter.

Per-Olof Berggren forskar kring en av de allra vanligaste folksjukdomarna: diabetes. Hans forskning är inriktad på att på molekylär nivå kartlägga de signalvägar som reglerar insulinfrisättningen från våra beta-celler i bukspottkörteln under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid uppkomsten av diabetes. Tidigare har han bland annat upptäckt att den del av bukspottkörteln där de insulinproducerande cellerna ligger, de Langerhanska öarna, skiljer sig markant åt mellan mus och människa, såväl vad det gäller struktur som funktion. Förra året publicerades två viktiga arbeten som visade att det föreligger en grundläggande skillnad vad det gäller betacellernas nervförsörjning, en upptäckt som kan få stor betydelse för framtagandet av nya läkemedel mot diabetes.

Ny metod möjliggör avancerade studier

Per-Olof Berggrens forskargrupp har nyligen etablerat en metod där de insulinfrisättande betacellerna från både mus och människa kan studeras i detalj vad det gäller funktion och överlevnad under lång tid i den levande organismen. Cellerna kan då studeras under betingelser där de har tillgång till såväl blod som nervförsörjning, vilket är nödvändigt för att kunna identifiera nya mer specifika och effektiva behandlingsalternativ vad det gäller diabetessjukdomen och dess komplikationer.

- Jag är väldigt glad över att få den här utmärkelsen och det ekonomiska stöd som den ger, säger Per-Olof Berggren. Det här innebär att jag och min forskargrupp kan koncentrera oss på vår forskning och arbeta mera långsiktigt.