Skip to main content

Så ska forskare stimulera till fler nya e-hälsotjänster

Forskare ger bort programkod till dem som vill bygga e-hälsotjänster. Nina Sellberg, forskare i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Stockholms läns landsting förklarar varför.

Varför ger ni bort programkod?

Nina Lundberg Sellberg– Det var inte skivbolagen som utvecklade Spotify. På samma sätt tror vi inte att traditionella IT-utvecklare av vårdlösningar kommer att vara de som driver utvecklingen inom e-hälsa. Vi vill på detta sätt bredda marknaden och släppa in krafter som kan skapa nya tjänster för hälso- och sjukvården. Tanken är att hjälpa nya aktörer genom att erbjuda information och verktyg, som till exempel färdig programkod, för att hantera sådant som måste fungera på ett visst sätt, som inloggning, spärr, samtycke och kopplingar mot journalsystemen till exempel.

På så sätt slipper olika utvecklare ta fram kod för detta på nytt varje gång, utan kan återanvända våra kvalitetssäkrade lösningar. Detta sparar både tid och pengar. Om utvecklingsföretagen utnyttjar detta på rätt sätt, kan de fokusera på det som är på ”toppen” av utvecklingen – det man verkligen vill åstadkomma – allt annat är gratis.

Hur kommer detta att bidra till bättre hälso- och sjukvårdsappar i framtiden?

– Eftersom hälso- och sjukvårdslösningar är omgärdade av stränga säkerhets- och sekretesskrav, har det hittills varit svårt för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Tack vare detta initiativ har tröskeln sänkts utan att kraven mildrats. Nya utvecklare får helt enkelt tillgång till kvalitetssäkrade säkerhetslösningar och det tror vi kommer att leda till att innovativa lösningar skapas både snabbare och billigare än tidigare. Detta kommer alla användare tillgodo.

Kan vem som helst börja utveckla hälsoappar nu?

– En bärande idé är att de nya verktygen ska vara fria att använda. Detta gäller speciellt för de delar som inriktar sig mot öppen data, där vem som helst kan ladda ner och använda verktyg och data. När det gäller patientdata finns det dock viktiga säkerhetsfrågor att ta hänsyn till. Utvecklare som arbetar inom detta område måste vara seriösa och uppfylla vissa grundläggande krav på säkerhet och arbetssätt som specificeras på vår webbplats.

Text: Fredrik Hedlund. Först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nr 2 2015.