Regenerativ medicin vid KI

This page in English

Karolinska Institutet är ett av få universitet vars forskning är framgångsrik inom hela spannet från experimentell stamcellsforskning till kliniska tillämpningar inom regenerativ medicin. Detta ger KI en unik möjlighet till medicinska framsteg inom sjukdomar som hjärtinfarkt, Parkinsons sjukdom eller hematologiska sjukdomar.