Profilområden inom forskningen

This page in English

Vid Karolinska Institutet har vissa framstående forskningsprofiler utvecklats beroende på vårt nära samarbete med universitetssjukvården, vår tillgång till avancerad teknologi, den unika svenska registerhållningen eller genom speciella initiativ. Bland särskilt utmärkande profilområden kan nämnas följande: