PET-studie för dig med Parkinsons Sjukdom

Publicerat 2018-04-09 09:29. Uppdaterat 2018-04-19 13:41

Två forskingsstudier om Parkinsons sjukdom med positronemissionstomografi (PET) börjar på Karolinska Institutet.

Syftet med studier är att validera en ny avbildningsmarkör for Parkinsons sjukdom och att undersöka neuroinflammation och utveckla nya metoder för diagnos. De kliniska prövningarna har godkänts av Läkemedelsverket (EudraCT 2017-001585-19, EudraCT 2017-003327-29), Etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålkyddskommittén av Karolinska Universitetssjukhuset. Den Kliniska undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna (Dr. Andrea Varrone). Ekonomisk ersättning erhålls.

Om Du har haft diagnos av Parkinsons sjukdom under 4-6 år eller om du har nyligen märkt skakningen, stelhet eller förlångsamning kan Du anmäla dig till oss.

Du skall vara:
Man eller kvinna
Mellan 45 och 80 år
Kvinnor skall vara i post-klimakterium och/eller infertila

Du skall inte:
Ha någon känd allergi eller överkänslighet
Ha metallobjekt i kroppen
Vara rädd för trånga utrymmen
Missbruka alkohol eller droger

Om du tycker att detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss för utförligare information!

Andrea Varrone, MD, PhD
Ansvarig prövare, Universitetslektor
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetskap
E-mail: andrea.varrone@ki.se

ForskningspersonFörsöksperson