Permanent stoppad celldelning kan bli ny terapi mot hudcancer

Forskare vid Karolinska Institutet ska undersöka om en av kroppens naturliga försvarsmekanismer mot cancer, senescens, kan användas för att behandla en av våra vanligaste cancerformer.

Hudcancer, melanom, är en av de tumörsjukdomar som ökar snabbast och den form av hudcancer som skördar flest människoliv. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Varje år drabbas 2 800 personer i Sverige av melanom och 500 personer dör av sjukdomen.

Stimulerar immunförsvaret

Under de senaste åren har flera skräddarsydda, målinriktade behandlingsmetoder mot cancer utvecklats. Dessa läkemedel verkar genom att specifikt hämma molekylära signaleringssystem som är överaktiva i tumörer, och som påverkar tumörernas uppkomst och tillväxt. De kan också verka genom att stimulera kroppens eget immunförsvar mot tumörcellerna. Hudcancer, melanom, är en av de cancerformer där denna nya typ av behandling har haft bäst effekt. Efter årtionden med samma, ineffektiva behandlingar mot melanom som spridit sig i kroppen, metastaserat melanom, så testas nu flera nya alternativ av målinriktade och immunstimulerande behandlingar.

En av kroppens viktigaste försvarsmekanismer mot cancer är senescens, som innebär att cellen permanent slutar dela sig. Under senescens frigörs ämnen som lockar till sig celler från immunförsvaret för att ta bort de senescenta cellerna.

- Senescensbehanding är ett nytt fält inom tumörbiologin och vi vill undersöka om senescensterapi tillsammans med immunterapi ger en samverkanseffekt som kan förbättra behandlingen mot metastaserat melanom, säger Lars-Gunnar Larsson.

Länkar

Hudcancer