Outi Hovatta: ”Nu är vi nära en behandling”

This page in English

Berätta om din aktuella forskning. Outi Hovatta

– Vi har skapat över 60 humana embryonala stamcellslinjer på Karolinska Institutet. Det är mycket kapabla celler som kan användas för att skapa många olika celltyper. De kan i sin tur användas i framtiden i många terapier. 

Hur långt bort är klinisk behandling med embryonala stamceller? 

– Ganska nära. Det finns en grupp i Lund som redan behandlar patienter med Parkinsons sjukdom med hjärnceller från aborterade foster, men embryonala stamceller är en mycket bättre källa och vi är ganska nära att få fram dem. Just nu utvecklar vi tillsammans med professor Anders Kvanta från S:t Eriks Ögonsjukhus, näthinnans pigmentepitelceller som kan transplanteras till ögat för att bota åldersrelaterad makuladegeneration, den vanligaste formen av blindhet i utvecklade länder. Vi har också fått ett EU-bidrag för att utveckla en behandling av sjukdomen ALS, men det ligger lite mer i framtiden. 

Vad återstår innan ni har celler klara för klinisk behandling? 

– Vi har egentligen cellerna redan, men de är inte gjorda enligt god tillverkningssed, GMP, som är en väldigt krävande procedur som myndigheterna kräver. Det är naturligtvis bra eftersom kvaliteten och renheten på cellerna måste vara perfekt innan vi börjar behandla patienter. Men det är dyrt, så vi söker just nu ny finansiering. 

Namn: Outi Hovatta

Titel: Senior professor vid institutionen CLINTEC.

Drivkraft: Att etablera cellinjer som kan användas till bot av hittills obotliga sjukdomar.  

Berättat för: Fredrik Hedlund. Först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4 2015 

Regenerativ medicinStamceller