Om oss

Vision och verksamhetsidé

CIFU - Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, ska vara ett ledande nationellt och internationellt forsknings- och utbildningscentrum inom idrottsmedicin och idrottsskador. Forskningen ska leda till bästa möjliga behandling och prevention av idrottsskador för att på så sätt stödja idrottsrörelsen och den enskilde idrottsutövaren och därmed ge ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvården i samhället.

Organisation och tillhörighet

CIFU är ett av KI godkänt idrottsmedicinskt nätverk. CIFU arbetar tvärprofessionellt och har en styrgrupp som består av representanter från Capio Artro Clinic, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Ordförande i styrgruppen är professor i ortopedi vid KI, Lars Weidenhielm.
CIFU är lokaliserad till Capio Artro Clinic på Sophiahemmet.

Den idrottsmedicinska forskningen vid CIFU som har anknytning till KI tillhör organisatoriskt Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi (MMK) och är där en självständig forskargrupp.

De som arbetar här

Per-Mats Janarv

Docent Per-Mats Janarv är verksamhetschef vid CIFU och forskningsgruppsledare för idrottskadeforskningen vid MMK. Han arbetar som barnortoped vid Capio Artro Clinic och disputerade 2000 på avhandlingen "ACL injuries in children". Hans forskningsinriktning har fortsatt att vara knäskador hos barn och ungdomar.

Björn Engström

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic där han arbetar med idrottsrelaterade ortopediska skador speciellt då korsbandsskador, skuldrans ligament och rotatorcuffskador - där kirurgin oftast utförs med artroskopisk teknik. Undervisar även i dessa ämnen. Disputerade1993 på avhandlingen "Treatment of anterior cruciate ligament defiency - with special emphasis on soccer injuries". Är förbundsläkare i golfförbundet och golflandslaget.

Christina Mikkelsen

Leg. fysioterapeut Christina Mikkelsen disputerade 2006 på ämnet rehabilitering efter främre korsbandsskador; "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction". Hennes fortsatta forskningsinriktning har varit rehabilitering och utvärdering efter kirurgi i knäleden. Hon har efter disputation varit handledare för ett flertal magister- och masterarbeten i fysioterapi och är ansvarig för CIFU:s kursverksamhet vid KI.

Anna Pappas

Anna Pappas är administrativt ansvarig vid CIFU och det är till henne du kan vända dig för kursfrågor, frågor om pågående forskningsprojekt och andra frågor om CIFU.
Hon är även ansvarig koordinator på Svenska Korsbandsregistret och marknads- och kommunikationsansvarig på Capio Artro Clinic.

Idrottsmedicin