Skip to main content

Nya måltavlor för cancerläkemedel

En helt ny typ av möjliga måltavlor för behandling av cancer ska nu analyseras från grunden. Det handlar om proteinerna i kroppen som deltar i produktionen av byggstenar till DNA.

Forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet samlas nu för att ta ett starkt grepp inom ett hoppfullt forskningsämne.

Forskningen riktar sig mot proteiner av typen nukleotidhydrolaser, en grupp proteiner som ser till att byggstenarna för DNA förblir oförstörda. Cancerceller kan ha fler skador på byggstenarna till DNA än normala celler på grund av höga nivåer av oxidativ stress. Forskarnas tidiga resultat föreslår att dessa proteiner är specifikt viktiga för cancerceller att överleva. I detta projekt ska proteinerna studeras och hämmare mot proteinerna tas fram för att utreda om de specifikt kan slå ut cancerceller.

Specifika "hämmare"

Flera nukleotidhydrolaser är fortfarande okända till struktur och funktion, dessa kommer nu att analyseras in i minsta detalj på biokemisk och biologisk nivå. Små molekyler som kan hämma nukleotidhydrolaserna kommer att identifieras, specifika molekyler för varje nukleotidhydrolas. De kemiska och farmakologiska egenskaperna studeras därefter mer ingående hos de hämmare som mest effektiva kan döda av cancerceller och med minimala biverkningar. Lovande kandidater kan sedan tas vidare till kliniska studier.

- I det här forskningsprojektet tar vi fram grundläggande kunskap om en central grupp av proteiner som hittills varit okänd. Samtidigt har vi redan nu en förankrad hypotes att denna kan komma till nytta för cancerpatienter inom en överskådlig framtid, säger Thomas Helleday, koordinator för projektet och professor vid Karolinska Institutet.

Projektet samlar forskare av flera skilda specialiteter som molekylärbiologer, kemister, strukturbiologer, farmakologer och kliniker. De grundläggande studierna kommer att utföras inom Science for Life Laboratory i Solna. De kliniska studierna kommer sedan inledningsvis att vara inriktade mot bröstcancer och hematologisk cancer.