Normal och onormal blodbildning

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid institutionen för medicin i Huddinge och institutionen för cell- och molekylärbiologi, forskar om hur stamcellerna i benmärgen producerar blodceller. Forskningen handlar dels om den friska blodbildningen och hur den regleras, dels om orsakerna till olika blodsjukdomar, exempelvis leukemi.

Professor Sten Eirik Jacobsen. Foto: Bildmakarna

Varje sekund skapas flera miljoner nya blodceller av stamcellerna i vår benmärg. En enskild stamcell kan såväl producera alla typer av blodceller som kopiera sig själv till nya stamceller. Sten Eirik W. Jacobsen forskar om hur detta går till.

– Produktionen av blodceller regleras efter kroppens behov, säger han. Vid infektion bildas till exempel en större mängd vita blodkroppar. De senaste tjugo åren har vi lärt oss en hel del om hur denna reglering går till, men mycket återstår fortfarande att ta reda på. Vi känner till vissa av de celler och ämnen som är inblandade, men fortfarande är det oklart hur de samverkar och fungerar.

Molekylära mekanismer

En viktig del i Jacobsens forskning är att förstå vad som gått fel när blodbildningen inte fungerar som den ska, och blodcancer uppstår. Både cellerna som ger upphov till leukemier och de molekylära mekanismerna som resulterar i leukemi är viktiga att kartlägga.

– Min förhoppning är att kunskapen så småningom ska resultera i leukemibehandlingar som är både effektivare och mer skonsamma än dagens. Ökad kunskap om hur den normala blodbildningen går till kan också resultera i mer effektiv behandling av patienter med defekt blodbildning.

Sten Eirik W. Jacobsen har de senaste fem åren varit gästprofessor vid KI på deltid, och varit med och byggt upp HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin. Som nybliven professor på heltid ser han också fram emot att utveckla samarbetet med stamcellsforskare vid andra delar av KI.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften "From Cell to Society 2015".

KS
Innehållsgranskare:
2023-11-29