Neurovetenskap

This page in English

Hjärnan är det mest komplexa organet i kroppen och forskningen kring hjärnfunktioner är synnerligen mångfasetterad. Forskningen berör till exempel nervsystemets utveckling, från den allra första stamcellen, eller är mer kliniskt inriktad mot mekanismer och behandling vid specifika sjukdomar.

Theodor och Tyra på spaning. Hur lagar man en hjärna?

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa forskare som förklarar hur hjärnan fungerar. Vilka skador hoppas man kunna råda bot på i framtiden och vilka går att reparera i dag?