Skip to main content

Neurovetenskap

Hjärnan är det mest komplexa organet i kroppen och forskningen kring hjärnfunktioner är synnerligen mångfasetterad. Forskningen berör till exempel nervsystemets utveckling, från den allra första stamcellen, eller är mer kliniskt inriktad mot mekanismer och behandling vid specifika sjukdomar.

Nyheter inom neurovetenskap

Intervjuer, fördjupning och teman

KS
Katarina Sternudd
2019-06-14