Skip to main content

Nervceller och metabolism styrs av tillväxtfaktorer

Professor Carlos Ibáñez har utsetts till Wallenberg Scholar 2012. Han forskar om tillväxtfaktorer och deras receptorer, faktorer av betydelse för ett stort antal funktioner i kroppen som signalering mellan celler, nervsystemets utveckling och metabol kontroll.

Ett område som är särskilt intressant är hur neuronala tillväxtfaktorer påverkar nervcellens överlevnad och utveckling och vilken roll de spelar för hämmande nervceller i hjärnbarken. Förhoppningen är att detta kan förklara flera kognitiva störningar hos människor, inklusive epilepsi, schizofreni och autism. Genom att förstå de grundläggande biokemiska mekanismerna bakom nervtillväxtfaktorers funktion kan det förhoppningsvis bli möjligt att få fram genetiskt konstgjorda tillväxtfaktorer för behandling av nervsystemets sjukdomar.

- Med hjälp av dessa signalsystem som inkörsportar, är vårt mål att upptäcka nya, allmänna biologiska principer av bred betydelse för nervsystemets utveckling och metaboliska funktioner.

Fettinlagring och insulinfrisättning

Carlos Ibáñez forskning rör också tillväxtfaktorers betydelse för reglering av metabolismen i exempelvis fettvävnad och insulinproducerande celler. Hans forskargrupp har bland annat visat att en receptor kallad ALK7 kan ha en central betydelse för hur kroppen reglerar både lagring av fett vid högt kaloriintag och frisättning av insulin i blodet. Kunskapen öppnar för nya möjligheter när det gäller framtida behandling av fetma och diabetes.

Det här forskningsbidraget ger möjlighet att fortsätta jobba med högsta möjliga ambitionsnivå och att ta ut svängarna och pröva nya vägar i forskningen, säger Carlos Ibáñez.