Navelsträngsblodbanken - en bank värd mer än guld

På Navelsträngsblodbanken sparas de allra värdefullaste guldklimparna - stamceller som kan rädda svårt sjuka. Sedan ett par år används överblivna celler också till forskning. Forskaren Cecilia Götherström vill ha in fler celler på banken.

Varför behövs en bank för navelsträngsblod?

- Navelsträngsblod innehåller så kallade hematopoetiska stamceller och kan användas för transplantation vid sjukdomar som leukemi, ämnesomsättningssjukdomar och vissa immunologiska sjukdomar. Dessa behandlas annars ofta med transplanterad benmärg eller stamceller från vuxna. Det kan vara svårt att hitta en donator som passar, speciellt för utomeuropéer, och för ungefär en tredjedel av patienterna finner man ingen lämplig givare. Då kan stamceller från navelsträngsblod, som är lättare att matcha med mottagaren än benmärg, vara livsavgörande.Cecilia Götherström. Foto: Jacob Sjöman.

Hur går insamlingen till?

- Inför förlossningen tillfrågas föräldrarna om donation av navelsträngsblodet. Nästan alla säger ja. Vi samlar in ungefär en deciliter blod när barnet är fött. Vi tar prover för att kontrollera att mamman är frisk, samt för att räkna och typbestämma stamcellerna. Cellerna kan sparas i 20-25 år i en kvävefrys utan att bli förstörda, och tas fram när någon patient i Sverige eller annat land i världen behöver dem.

Hur används banken av forskare?

- Om mängden stamceller i det insamlade blodet är mindre än vad som behövs för att behandla en patient, så kan de istället användas till forskning om föräldrarna godkänt det. Mycket handlar om att utveckla sätt att odla och föröka de åtråvärda stamcellerna i laboratoriet. Kan man det, så skulle blodet från en givare kunna räcka till flera behandlingar. Vi vill också förstå hur stressen under förlossningen påverkar cellerna och deras lämplighet för transplantation. Där jämför vi stamceller från olika typer av förlossningar; vanliga, med sugklocka och kejsarsnitt.

Det pågår för närvarande ett 30-tal svenska forskningsprojekt där stamceller från banken används. Eftersom blodbanken öppnades för forskare först 2011, så finns inga resultat ännu.

För ett tag sedan rapporterades att det är bättre för barnet att vänta några minuter med att klämma åt navelsträngen. Hur kontrollerar ni detta?

- Vi vill säkerställa att bloddonationen inte innebär en risk för barnet. Samtidigt har tre fjärdedelar av navelsträngsblodet gått över till barnet redan efter en minut, så väntar man längre än så med insamlingen blir det alltför få stamceller kvar för att räcka till en transplantation. Därför jämför vi plus och minus, både för cellerna och för barnet, med att klämma navelsträngen direkt, efter en minut, eller vänta mer än tre minuter.

Text: Eva Ristoff. Först publicerad i Medicinsk Vetenskap 3/2013.

Länkar

Stamceller