Moderkakan nyckeln till förståelse av flera sjukdomar

Ganesh Acharya, professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), forskar om hjärta och blodsystem hos mor och foster vid graviditet. Forskningen är såväl klinisk som experimentell och handlar både om att öka kunskapen om havandeskapets fysiologi och att utveckla metoder för att använda ny ultraljudsteknik i klinik.

Professor Ganesh Acharya. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Ganesh Acharya. Foto: Stefan Zimmerman

Ganesh Acharyas forskning handlar om att förstå funktionen hos hjärta och blodsystem hos foster och gravida kvinnor. Han forskar både kliniskt och experimentellt och en viktig del är att tillämpa nyare former av ultraljud i klinik, till exempel i förlossningsvården.

– Vi vet att bland annat blodsystemet förändras mycket vid graviditet, men vi saknar fortfarande mycket kunskap om hur det sker, säger Ganesh Acharya. Om fostrets hjärta och blodomlopp har vi ännu mindre kunskap, eftersom det är svårstuderat. Men för att förstå sjukdomstillstånd och utveckla effektiva behandlingar behöver vi mer kunskap om fostrets fysiologi.

De tillstånd och komplikationer som Ganesh Acharya intresserar sig för är bland annat tillväxthämning hos fostret samt havandeskapsförgiftning. En central del är att förstå moderkakans funktion.

Ett tillfälligt organ

– Moderkakan är nyckeln till så mycket. Den är ett tillfälligt organ som ska utföra många andra organs arbete och är därför viktig även i vid sjukdom. Du kan få havandeskapsförgiftning utan att ha ett foster, men inte utan moderkaka.

I ett projekt utvecklar Ganesh Acharya i samarbete med forskare vid KI och KTH nya verktyg för övervakning av hjärtfunktion hos foster.

– Att registrera barnets puls ger viss information, men inte all. Ju bättre vi kan bedöma situationen, desto bättre beslut kan vi fatta vid förlossningen: mår det här barnet bra eller måste vi ta ut det akut? De metoder vi tar fram måste vara enkla att använda och ge svar direkt. Vid en förlossning finns sällan utrymme att vänta.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften "From Cell to Society 2016".

KS
Innehållsgranskare:
2022-12-13