Målet är att bryta sjukdomskedjan tidigt

Vivianne Malmström, professor i reumatologisk immunologi, forskar för att autoimmuna sjukdomar som reumatism ska kunna botas och förebyggas i framtiden. För att nå dit behövs mer kunskap om sjukdomens mekanismer på molekylnivå.

Professor Vivianne Malmström. Foto: Bildmakarna

Vivianne Malmström forskar om de autoimmuna mekanismerna bakom reumatism. På papperet framför henne växer sig kedjan av immunologiska reaktioner allt längre medan hon ritar och förkla­rar hur allt hänger ihop.

– Här, i slutet av processen, verkar de läkemedel som används idag, säger hon. De angriper sjukdomens symtom. Men om vi istället bröt den här kedjan i ett tidigt skede och tog bort själva orsakerna till sjukdomen, så skulle vi få en botande behandling, eller en förebyggande, som förhindrade att sjukdomen någonsin bröt ut. Det är vad jag hoppas att vår forskning ska leda till.

Oskadliggöra T-celler

En av de frågor som Vivianne Malmström väldigt gärna vill ha svar på är exakt vilka T-celler som är med och driver den autoim­muna reaktionen. Att förstå vad som karaktäriserar dem är ett första steg mot att hitta behandlingar som kan oskadliggöra just dessa T-celler. Det skulle få hela sjukdomen att stanna av, förklarar hon.

– Av en miljon T-celler är kanske 50–60 stycken aktiverade. Först helt nyligen har vi fått verktyg som kan studera en så liten andel.

Hennes forskargrupp studerar också autoantikroppar för att förstå mer om deras roll i inflammationen. Man har antagit att de bidrar till sjukdomsbilden, men det är fortfarande oklart hur.

– Vi genererar autoantikroppar från patientmaterial för att studera detta, säger hon. Att tappa ledvätska är en del av ordinarie behandling, och patienterna kan donera vätskan till forskning om de vill. Det gör nästan alla. Ibland får vi även benmärg från ledprotesoperationer. Det är ett fantastiskt material som vi får tillgång till genom vårt nära samarbete med sjukhuset.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2014".

Katarina Sternudd
2023-11-29