Skip to main content

Leverakademin på KI

Leverakademin vid KI består av forskargrupper med ett gemensamt intresse för levern.

Leverakademins vision är att bilda ett nätverk för alla intresserade av hepatologi, vilket i sin tur ska bidra till toppmodern forskning i ämnet, patientvård och kunskapsformidling.

Under hösten 2018 anordnar vi en seminarieserie för att öka samarbetet mellan kliniker och grundforskare. Seminarier hålls på ojämna veckor på vardagar. Tid: 12.00-13.00

Lunchmackor kommer att serveras.

Datum Lokal Titel Talare (klinik) Talare (vetenskap)
16 jan Alfred Nobels Allé 8, room 4Y, floor 4 NAFLD Magnus Holmér Cecilia Morganthini
28 jan Alfred Nobels Allé 8, Von Behring, floor 9 Liver regeneration Ernesto Sparrelid Martin Cornillet
14 feb Alfred Nobels Allé 8, Von Behring, floor 9

Marion Korach-Andre
"Sex-specific lipid molecular signatures in obesity-associated metabolic disorders"
Bo Angelin
"New mechanisms of regulation of hepatic lipid metabolism"

15 mar

Alfred Nobels Allé 8, room 4Y, floor 4 Nya 3D microfluid biochip modeller för utvärdering av cancerimmunoterapi inkl. HCC Andrea Pavesi, forskare på Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore TBA
26 mar Alfred Nobels Allé 8, room 4Y, floor 4 Regulation of reverse cholesterol transport Prof. Uwe Tietge, LabMed, Karolinska Institutet
8 apr Alfred Nobels Allé 8, Von Behring, floor 9 Stephen Malin
"How does the dyslipidemic insult instigate organ damage?"
Christian Riedel
"Discovering and targeting the mechanisms that control age-related decline"
23 apr Alfred Nobels Allé 8, 4Y, floor 4 Better call RALF Greg Nowak Anna Domogatskaya
10 maj Alfred Nobels Allé 8, Von Behring, floor 9 New mechanisms of regulation of hepatic lipid metabolism Magnus Ingelman-Sundberg
22 maj

Alfred Nobels Allé 8, room 4Y, floor 4


Stefan Glig
"Artificial liver support in posthepatectomy liver failure"
Olav Rooijackers
"Liver fuction and more specific its protein synthesis capacity as a measure of liver function"
4 jun Alfred Nobels Allé 8, room 4Y, floor 4 HBV infection Soo Aleman
"Clinical aspects of chronic hepatitis B, InfCare Hepatitis"
Christine Zimmer
"Immunological correlates to HBsAg seroconversion after stopping NUC treatment in chronic hepatitis B"
7-8 mars Liver Academy retreat Liver Academy retreat program

Vill du bidra, veta mer eller presentera din forskningsgrupp under ett seminarium?
Mejla till: liveracademy@ki.se

Vi kommer också att organisera en konferens i början av 2019 för forskare som är intresserade av levern, håll dig uppdaterad för mer information.

Steering committee

The steering committee is currently composed of:

Emma Andersson

Myriam Aouadi

Niklas Björkström

Ewa Ellis

Hannes Hagström

Paolo Parini

Ernesto Sparrelid

Per Stål

Matti Sällberg

Administrator: Byambajav Buyandelger

Wordcloud Liver Academy, KI