NyheterForskning

Kontrollpersoner sökes till studie om Hailey-Haileys sjukdom

Publicerat 2017-09-25 15:18. Uppdaterat 2017-09-28 13:40

Hailey-Haileys sjukdom orsakas av ärftliga förändringar i ett arvsanlag. Högst troligt är alla kroppens celler påverkade och inte bara huden. Vi planerar en studie där vi kommer undersöka om patienter med Hailey-Hailey har ökad risk för diabetes, hjärtsjukdom och minnessvårigheter.

Inklusionskriterier

Vi söker nu efter friska kontrollpersoner till studien. Du måste vara över 18 år samt tidigare hudfrisk. Du får inte vara gravid, ha ett pågående intravenöst missbruk eller varit allvarligt sjuk den senaste månaden.

Deltagande

Du kallas till ett besök som tar ca 3 timmar där vi intervjuar dig, tar blodprover, undersöker din hud och dessutom får du göra ett läsplattebaserat minnestest. Du måste vara fastande från midnatt då vi ska mäta ditt blodsocker. Studien har etiktillstånd. Fördelar för dig förutom att du bidrar till forskningen om din sjukdom är att vi tar en mängd olika blodprover och EKG (hälsokontroll).

Ersättning

Ersättning om 500kr utgår till kontrollpersoner.

Kontakt

Vid intresse av att delta, kontakta ansvarig forskare och läkare Jakob Wikström, jakob.wikstrom@ki.se eller medarbetande läkarstudent Linnea Sand, linnea.sand@stud.ki.se

ForskningspersonFörsöksperson