Kliniska förbättringar för ledoperationer

Olof Sköldenbergs forskning syftar till bättre behandling och diagnostik av skadade leder – särskilt höftleder. På senare år har han bland annat undersökt hur AI kan användas som stöd i analys av ortopediska röntgenbilder.

Olof Sköldenberg, porträtt i sjukhusmiljö.
Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag är ortopedkirurg och forskar om förbättrade behandlingsmetoder för trasiga höftleder, axelleder, knäleder och handleder. Särskilt har jag intresserat mig för höftledsoperationer – vårt allra vanligaste större kirurgiska ingrepp. Genom den kliniska forskningens jämförelser av behandling A med behandling B sker kontinuerligt små förbättringar av vården som sammantaget gör enorm skillnad. Med tiden har jag breddat min forskning till att även omfatta organisation på kliniken samt AI som stöd i ortopedisk diagnostik och behandling.

Vad har ni kommit fram till?

– Våra kliniska prövningar har rört många olika faktorer – från kirurgisk snittföring till jämförelser mellan olika typer av höftledsproteser eller frågan om i vilka fall protes bör användas. Vi är en av de grupper som visat hur viktigt det är med snabb kirurgi efter höftledsfraktur och det har lett till stora förändringar i vården. För 20 år sedan var den normala väntetiden på operation på 2-3 dagar; idag blir närmare 80 procent opererade inom 24 timmar. Resultaten syns i form av snabbare rehabilitering, färre komplikationer och bättre överlevnad.

Vad händer hos er nu?

– Sedan ett antal år forskar vi om neurala nätverk, AI, som verktyg i ortopedin. Vår AI är sedan flera år en del av ordinarie verksamhet i ortopedin på Danderyds sjukhus, där den analyserar röntgenbilder och ger förslag till utlåtande som håller överläkarkvalitet. Nästa steg i detta arbete, som leds av min tidigare doktorand Max Gordon, är att få AI:n att föreslå behandlingar. Sådana system kan vara till stor hjälp i utvecklingsländer men även exempelvis svensk primärvård.

– Jag leder också en större studie av om luftrenare i operationssalen kan leda till färre fall av infekterade operationssår. Infektioner är den allvarligaste komplikationen vid ortopedkirurgi.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Olof Sköldenberg

Professor i ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Olof Sköldenberg är född i Stockholm 1967. Han utbildade sig till sjuksköterska med examen 1991 och blev operationssköterska 1992. 1999 tog han läkarexamen från Uppsala universitet och 2010 blev han specialist i ortopedkirurgi.

Sköldenberg disputerade vid KI 2010. Han är sedan 2010 överläkare vid Danderyds sjukhus, samt forskare vid KIDS - KI:s institution för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. 2014 blev han docent och han har 2014-2018 haft en klinisk postdok, bekostad av ALF. Sedan 2018 är han ordförande för Svenska höft- och knäföreningen.

Olof Sköldenberg har anställts som professor vid Karolinska Institutet från 1 juni 2020.

Se en film