Kliniknära forskning vid KI

This page in English

Flera av Karolinska Institutets 22 institutioner ligger rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Det ger mycket goda förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.