Killar/män 18-23 år sökes till studie om sexuell hälsa

Publicerat 2017-11-01 00:00. Uppdaterat 2018-03-20 14:06

Är du intresserad av sexuell hälsa? Vill du vara med i en forskningsstudie som utvärderar en ny smart-phone app?

Vem kan vara med?

Vi söker dig som är man, mellan 18 och 23 år, äger en smart-phone, bor i Stockholms Län och har haft mer än 2 olika sexpartners under de senaste 6 månaderna.

Hur går det till?

Hälften av deltagana kommer att få tillgång till en app som handlar om sexuell hälsa. Övriga deltagare kommer inte att kunna ta del av innehållet i appen. Alla deltagare svarar på frågor som rör sexuell hälsa vid 3 olika tillfällen. Studien pågår under 6 månader.

Sekretess

Ditt namn och dina personuppgifter kommer att ersättas med ett löpnummer.

Den information som samlas in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Studien har godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm.

Ersättning

Som tack för att du vill vara med i studien får du 2 biobiljetter.

Kontaktuppgifter

Vid intresse av att delta, kontakta doktorand Anna Nielsen via mejl till anna.nielsen.1@ki.se

ForskningspersonFörsöksperson