Skip to main content

KI-forskare föreläser i Kunskapskanalen

Den 12 september 2012 höll KI-forskare nio populärvetenskapliga föreläsningar som filmades för att sändas i Kunskapskanalen och tv-programmet UR Samtiden.

Block 1: Minnet, åldrandet och äldre i samhället

Föreläsningarna i detta block vände sig till dig som är intresserad av frågor som rör minnets funktionalitet då vi blir äldre, åldrande och sexualitet och äldres levnadsförhållanden på äldreboenden och i samhället.

Föreläsare: Agneta Herlitz, Mats Thorslund och Lotti Helström.
Moderator: Ann Lindgren.

Block 2: Hjärnan, speluppfattning och stress

Dessa föreläsningar var i första hand riktade mot gymnasieungdomar och -lärare och tar upp aktuell forskning kring hjärnan, idrottspsykologi och stress.

Föreläsare: Anna Josephson, Aleksander Perski och Predrag Petrovic. Moderator: David Ebbevi.

Block 3: Stamceller och framtidens teknik

Detta föreläsningspass var på engelska och behandlade ämnen som stamceller och framtidens teknik.

Föreläsare: Marie Carlén, Paolo Macchiarini, Ola Hermanson.
Moderator: Ulrika Stuart Hamilton.