Kartlägger proteiners tredimensionella struktur

För att förstå samspelet mellan sjukdomsalstrare och immunförsvar behöver vi veta hur de inblandade proteinerna verkligen ser ut – vad de har för tredimensionell struktur. Adnane Achours forskning handlar om det. Allra mest intresserad är han av immunförsvarets T-celler samt bakterien Streptococcus pneumoniae.

Adnane Achour

Professor i molekylär immunologi vid institutionen för medicin, Solna

Professor Adnane Achour. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Adnane Achour. Foto: Stefan Zimmerman

Adnane Achour undersöker och visualiserar proteiner som är viktiga vid infektions- och cancersjukdom samt immunologiskt svar. Med hjälp av röntgenkristallografi och biofysikaliska tekniker kartlägger han proteiners tredimensionella struktur ner på atomnivå, samt deras interaktioner.

– Min forskargrupp bedriver framför allt nyfikenhetsdriven grundforskning, bland annat om T-cellsreceptorers strukturer, säger Adnane Achour. Vi har etablerat ett nytt sätt att förstärka T-cellers svar mot infektioner och vissa typer av cancer. Virusceller och cancerceller kan lura immunförsvaret genom att förändra sina peptider. Vi har upptäckt ett sätt att förhindra det, genom att utnyttja manipulerade peptider som utökar T-cellers aktivering. Principen skulle kunna utvecklas till en ny form av behandling, och de första testen på mus med cancer visar goda resultat. Men det är långt kvar till kliniska försök, betonar Achour.

Ett annat fokus i Adnane Achour forskning är invasionsmekanismer hos bakterien Streptococcus pneumoniae, som är en vanlig orsak till lung- och hjärnhinneinflammation.

– Vi undersöker bland annat hur bakterien använder olika proteiner för att kolonisera ytor och bilda biofilm samt undvika immunologiskt igenkännande.

En av gruppens styrkor är att mycket av forskningen bedrivs i samarbete med kliniska forskare med inriktning mot respektive sjukdom, menar Adnane Achour.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften From Cell to Society 2016.

Se en film om Adnane Achour

Katarina Sternudd
2023-09-14