Skip to main content

Kan internet användas för att förhindra självmord?

Fyra frågor till Gergö Hadlaczky om självmord och internet

Hur tror du användningen av internet har påverkat ungdomars psykiska hälsa?

Bild på Gergö Hadlaczky– Det är svårt att studera men troligen har det både positiva och negativa effekter. Å ena sidan kan internet underlätta kontakten med andra och minskar på så vis känslan av att man är ensam om sina problem. Å andra sidan finns risken att en hälsosam internetanvändning övergår till ett beroende och dessutom vet vi att det förekommer en hel del kränkningar och mobbning via internet.

Hur kan internet användas för att förhindra självmord?

– Genom att informera om självmordspreventiva metoder och bidra till ett öppnare klimat kring frågor om psykisk hälsa. Men få av de hemsidor som handlar om självmordsprevention är anpassade till unga, något som SUPREME-projektet vill ändra på. Huvudsyftet är att engagera friska unga människor i självmordsprevention och främjande av mental hälsa, och att dessutom ge stöd till de som behöver det.

Finns risk för att internet kan förstärka självmordsbeteenden?

– Det finns vissa internetsidor som innehåller utförlig information om hur man kan ta sitt liv samtidigt som de uppmuntrar folk till att göra det. En kartläggning som har gjorts av Michael Westerlund, doktorand vid Stockholms universitet och professor Danuta Wasserman vid Karolinska Institutet, visar att det rör sig om ett fåtal sidor men att de trots det hamnar ganska högt upp på sökmotorernas träfflistor när man söker på självmord. Därför innebär de en stor risk.

Går det inte att stoppa sådana sidor?

– Det är inte lagligt att förbjuda dessa sidor i Sverige. Bästa sättet att motverka dem är att se till att suicidpreventiva sidor hamnar högre upp i sökmotorernas träfflistor. Det åstadkommer man genom att göra de suicidpreventiva sidorna så läsvärda och engagerande som möjligt så att antalet besökare till dem ökar.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 4, 2009.