Annan

World Spirometry Day 2-3 oktober 2014

2014-10-0208:00 till 2014-10-0320:00 Centralhallen Stockholms CentralstationAnnanCentrum för allergiforskning
#AndasRent
#AndasRent

Testa dina lungor på Stockholms Centralstation!

Välkommen till Stockholms Centralstation för att testa dina lungor med spirometri

Plats: Centralhallen.

Tid: 2 och 3 oktober kl. 08:00-18:00.

Här kan du testa dina lungor, prata med lungläkare och få information om hur luften påverkar din hälsa. Mätningarna utförs av erfaren sjukvårdspersonal och på personer över 16 år. Läkare finns på plats för att bedöma dina resultat.

Observera att antalet tester är begränsat och att väntetid kan förekomma.

Ren luft, Friska lungor. Hur påverkas din hälsa av luften du andas?

Du får tillfälle att möta våra samarbetspartners och lära dig mer om hur luften du andas påverkar din hälsa.

Bakgrund

Bakom eventet står Centrum för Allergiforskning (CfA) vid KI, tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin vid SLL, och Hjärt Lungfonden. Temat för 2014 är Ren Luft (att följas på Twitter via #AndasRent #BreatheCleanAir). Liknande event kommer att äga rum världen över vid samma tidpunkt.

Syftet med offentliga spirometrimätningar är att skapa uppmärksamhet kring lungsjukdomar som astma och KOL, samt vikten av att mäta sin lungfunktion regelbundet med spirometri om man tillhör en riskgrupp. Eventet är del av den europeiska kampanjen Healthy Lungs for Life.

World Spirometry Day 2014 arrangeras av:

Centrum för Allergiforskning vid KI

Centrum för arbets- och miljömedicin vid SLL

Mer om World Spirometry Day finns på CfA:s sida.

För mer information kontakta Esther.Edlundh-Rose@ki.se eller Roelinde.Middelveld@ki.se

Contact person: Roelinde Middelveld