Konferenser och symposier

The Gunilla Hedlin Symposium: Improved understanding and treatment of asthma and allergy in children

2015-11-1313:00 till 17:00 SkandiasalenAstrid Lindgrens barnsjukhusCentrum för allergiforskning

Centrum för Allergiforskning och Astrid Lindgrens Barnsjukhus bjuder in till ett vetenskapligt symposium fredagen den 13 november 2015, från kl. 13:00 till 17:00 med efterföljande mingel. Symposiet anordnas för att uppmärksamma Gunilla Hedlins långvariga arbete med att förbättra vården av barn med astma och allergier. Som framgår av det bifogade programmet så deltar några av världens ledande astma- och allergiforskare.

Symposiet kommer att äga rum i Skandiasalen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Föranmälan önskas senast till den 6 november. Detta görs genom att skicka ett mail till Anitta Avesani på Anitta.Avesani@ki.se

Observera att symposiet hålls på engelska.

Länk till programmet

Contact person: Sven-Erik Dahlen
AllergiAstma