Konferenser och symposier

Symposium om Luft och Hälsa

2014-09-3008:00 till 14:00 Jernkontoret, Kungsträdgården 10, StockholmAnnanCentrum för allergiforskning
#AndasRent
#AndasRent

Välkommen till ett Symposium om Luft och Hälsa den 30 september i Stockholm.

Tid: 30 september 2014 kl. 08:00-14:00 (inkl lunch)

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Målgrupp: politiker och tjänstemän inom kommun och landsting. Miljöchefer, miljö- och hälsoplanerare, handläggare inom områdena trafik, samhälle, miljö och hälsa.

Bakgrund till symposiet

Luftkvalitet har stor betydelse för individens hälsa. Barn som växer upp i storstadsmiljö har en ökad risk för att drabbas av astma, allergier och nedsatt lungfunktion. För andra känsliga grupper, som äldre och personer med hjärt- och luftvägssjukdomar, kan exponering för luftföroreningar innebära förvärrade symtom och en ökad risk att dö i förtid.

Vid symposiet den 30 september tas temat luft och hälsa upp ur flera perspektiv. Syftet är att sprida aktuell kunskap om hur luften omkring oss kan leda till uppkomst av, eller förvärra befintlig, luftvägssjukdom. Symposiet tar också upp frågan om framtiden: vad innebär storstadens förtätning för omgivningsmiljön och befolkningens hälsa? Dessutom ges möjlighet för alla deltagare att testa lungfunktionen.

Och det är inte bara i Stockholm som ren luft står i fokus hösten 2014 – liknande event pågår vid tidpunkten i hela Europa i anslutning till den europeiska lungorganisationen ELF:s satsning på temat ren luft "Healthy Lungs for Life". Kunskap om sambanden mellan luftkvalitet och hälsa behövs för att rätt prioriteringar ska göras när det gäller åtgärder för att minska riskfaktorer i människors miljö. Symposiet den 30 september syftar till att bidra med sådan kunskap till det fortsatta regionala miljöarbetet i Stockholms län. Välkommen!

Program och anmälan till symposiet om Luft och Hälsa

Symposiet arrangeras av Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med CfA. Inbjudan och program finns här. Anmälan senast den 25 september via denna länk.