Föreläsningar och seminarier

Prisföreläsningar Sjöbergpriset

2017-03-3015:00 till 17:00 Erling Persson-salen, Aula Medica Karolinska Institutet, Solnavägen 1, SolnaCampus SolnaStratCan

Professor James P. Allison
University of Texas MD Anderson Cancer Center
"Immune Checkpoint Blockade in Cancer Therapy: Prospects for Cures"

Professor Tony Hunter
Salk Institute for Biological Studies
"Tyrosine Phosphorylation - From Discovery to Drug Development and Beyond"

Prisföreläsningarna är öppna för allmänheten och följs av en mottagning.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer,
riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer. Läs mer på: www.kva.se/sjobergpriset/

James P. Allison och Tony Hunter tilldelades 2017 års Sjöbergpris för ”banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel ”.

Föreläsningarna organiseras av Sjöbergstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Karolinska Institutet.

Contact person: Rune Toftgård